tel

Hurda Demir

Kullanım dışı olan madenlerin veya maddelerin posasına hurda denir. Bir çok materyal hurda demir kategorisinin içinde sayılabilir. Hurda türevleri olarak en yüksek değerli olanlar metal türevleridir.

Yüksek elektrik ve ısı iletkenliği, kendine özgü parlaklığı olan, şekillendirmeye yatkın, katyon oluşturma eğilimi yüksek, oksijenle birleşerek çoğunlukla bazik oksitler veren elementler.Metaller, kendi aralarında soy metaller (altın, gümüş, platin gibi) ve soy olmayan metaller (demir, çinko, alüminyum gibi) şeklinde sınıflandırılabilir. Yarı metaller, iyi metal özelliği göstermez. Bu elementler hem metal, hem de ametal özelliği gösterir. Silisyum, bor, antimon, arsenik gibi elementler yarı metaldir.Doğada ametaller daha çok bulunsa da periyodik tablodaki elementlerin çoğu metaldir.

Metallerin özellikleri


  • hurda demir
  • hurda
  • metal1
  • metal2
  • metal3
  • metal4